Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

mandd
20:26
2116 3870
Reposted fromPoranny Poranny viaZurui Zurui
mandd
18:12
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial vialifeless lifeless

February 18 2017

mandd
09:53

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaaura-lunaris aura-lunaris

February 17 2017

mandd
19:36
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaPicki91 Picki91

July 10 2015

mandd
19:38
7024 25b2
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakjuik kjuik
mandd
19:37

July 09 2015

mandd
18:42
6532 d37b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialifeless lifeless

July 07 2015

mandd
22:23
4766 837c
Reposted fromsaiwala saiwala viaderida derida
mandd
21:42
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viakrolik krolik
mandd
21:41
????
Reposted fromMysticen Mysticen viaborsuczysko borsuczysko
mandd
17:58
7926 01d7
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viaTiffanys Tiffanys

July 06 2015

mandd
16:38
Here is my second assignment for Computer Illustration. This time we picked from several works of fiction. Since I’m a big fan of the movies, I picked The Lord of the Rings as my subject and focused on the journey aspect.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viajok jok

July 05 2015

mandd
22:21
4422 e3c0 500
The benefits of cloning dinosaurs
Reposted fromfub fub vialokrund2015 lokrund2015
mandd
22:09
0987 a30e 500

some-newtype-bullshit:

EVERY PART OF THIS IS WRONG

22:09
0984 f8b8

mo-bayliss:

sschol:

this is from spy kids

I bet Steve fucking said this to himself and didn’t realise the cameras were rolling and the director was just like “keep it” 

Reposted fromflagma flagma vialokrund2015 lokrund2015
mandd
22:08
3211 2652 500
Reposted fromnumbereight numbereight viakrolik krolik
mandd
21:54
creepy
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadeLioncourt deLioncourt
mandd
21:46
I just can't seem to get comfortable in here
Reposted fromfabs3 fabs3 viaborsuczysko borsuczysko
mandd
21:26
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaoll oll
mandd
21:21
Reposted fromgruetze gruetze viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl