Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

07:13
mandd
06:57
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viacaspis caspis

May 10 2017

mandd
17:47
0430 bc09
Reposted fromJMB03 JMB03

May 09 2017

19:59
3414 d07b

hans-jur:

Wonderfull !

Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100
19:45
4077 5c8e 500
Reposted frompresidentalpaca presidentalpaca
19:37
5325 2ef7 500

adamtots:

mario is  t h i c c

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling

May 08 2017

16:58
3262 3c32 500
Reposted fromundertaker undertaker
16:50
4027 fd2d 500
Reposted fromvaporeondynamite vaporeondynamite
mandd
16:33
3216 0eb7 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
mandd
15:56
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaskrzacik skrzacik
15:55
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Andrzej Kotański, Canto
(via poez-ja)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaskrzacik skrzacik
mandd
15:52
9409 841e
Reposted fromskrzacik skrzacik viahaszraa haszraa

May 07 2017

mandd
14:43
Reposted fromfungi fungi
mandd
13:19
Reposted fromfungi fungi
mandd
09:34
8057 e091
Reposted fromfor-witches for-witches viainsidemysoul insidemysoul
07:39
3992 5b5f 500

nipuni:

In hushed whispers, the secrets of darkest magic

Reposted frombecausedragonage becausedragonage viaYoSiJo YoSiJo

May 06 2017

18:19
1749 98b2
18:18
13:56
8190 577b 500

unwinona:

hanfugallery:

handsome women in yuanlingpao圆领袍, a type of men’s hanfu.

oh my god, I think I’m in love

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaMilcatopy Milcatopy
mandd
10:09
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianitael nitael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl