Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

mandd
19:21
Reposted fromgruetze gruetze viagdziejestola gdziejestola

September 05 2017

mandd
19:16
8540 8b0c
Reposted fromGIFer GIFer viagdziejestola gdziejestola

September 03 2017

mandd
20:12
5983 1556 500
Reposted fromsilv silv
mandd
20:11
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viajossie jossie
mandd
20:01
5013 730a 500
Reposted fromFienrira Fienrira viathetemple thetemple
mandd
20:01
4494 1071
Reposted fromaszisa aszisa viainsidemysoul insidemysoul

September 02 2017

mandd
17:49
5038 9575 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaYoSiJo YoSiJo
mandd
17:37
mandd
17:32
17:30
0310 7447
Reposted fromGroddjuret Groddjuret
mandd
17:29
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viagdziejestola gdziejestola
mandd
17:27
16:20
8756 1871

queenbakkoush:

Hussein Bazaza Fall/Winter 2017 Haute Couture

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon
mandd
16:18
mandd
16:16
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

August 16 2017

mandd
16:40
Reposted fromFlau Flau vianitael nitael

August 15 2017

mandd
11:29
Reposted fromFlau Flau viaepi epi

August 14 2017

mandd
10:12
4293 d2ef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik

August 13 2017

mandd
11:00
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viaskrzacik skrzacik
mandd
10:58
3052 ab41
Reposted fromskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl