Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

mandd
15:56
Reposted fromFlau Flau
mandd
15:48
0337 6d8e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaTiffanys Tiffanys
mandd
15:48
5096 e846 500
mandd
15:48
5183 e4c5
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaTiffanys Tiffanys
mandd
15:45
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viathor7o thor7o
15:19
mandd
15:17
Reposted fromryba ryba viaoll oll
mandd
15:09
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
mandd
15:02
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll

September 20 2018

mandd
16:40
Reposted fromFlau Flau
mandd
16:20
6554 ff66

September 17 2018

mandd
18:54
mandd
18:48
8894 cb7b

September 16 2018

mandd
15:26
2915 79a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaskrzacik skrzacik
mandd
14:19

September 14 2018

mandd
18:14
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
mandd
17:18

September 12 2018

mandd
19:48
0407 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
mandd
19:28
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSkydelan Skydelan
mandd
19:24
0898 73ed
Reposted fromonatequila onatequila viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl